ODMĚNA - AKGoold

Mgr. Bohumila Goold
advokátka
Mgr. Bohumila Goold
advokátka
Title
Přejít na obsah
ODMĚNA
Odměnu účtuji klientům dle složitosti věci, vždy po vzájemné  dohodě, a to jedním z následujících způsobů, popřípadě jejich kombinací:

   • hodinová sazba od 1.200,- Kč výše dle obtížnosti

   • v  souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o  odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb

   • paušální cena za právní službu

   • ve sporové agendě odměna ve výši nákladů právního zastoupení přiznaných soudem

Jánská 454/11, 602 00 Brno, Telefon: 542 216 530, Mobil: 773 789 255
Jánská 454/11, 602 00 Brno, Telefon: 542 216 530, Mobil: 773 789 255
Jánská 454/11, 602 00 Brno, Mobil: 773 789 255
Návrat na obsah